Showing 1–12 of 18 results

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5 S-18PU1H5/U-18PV1H5 Mode 2018 Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a S-18PU1H5/U-18PV1H5 19.750.000 30.200.000 -35%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a S-22PU1H5/U-22PV1H5 S-22PU1H5/U-22PV1H5 Mode 2018 Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a S-22PU1H5/U-22PV1H5 24.200.000 33.100.000 -27%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5 S-25PU1H5B/U-25PN1H5 Mode 2020 Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5 25.850.000 34.200.000 -24%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều gas R410a S-28PU1H5/U-28PV1H5 S-28PU1H5/U-28PV1H5 Mode 2018 Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều gas R410a S-28PU1H5/U-28PV1H5 30.300.000 37.900.000 -20%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a S-30PU1H5/U-30PV1H5 S-30PU1H5/U-30PV1H5 Mode 2018 Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a S-30PU1H5/U-30PV1H5 32.050.000 41.000.000 -22%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU 1 chiều S-36PU1H5B/U-36PN1H8 S-36PU1H5B/U-36PN1H8 Mode 2020 Điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU 1 chiều S-36PU1H5B/U-36PN1H8 32.500.000 41.900.000 -22%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8 S-42PU1H5B/U-42PN1H8 Mode 2020 Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8 33.950.000 42.800.000 -21%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trợn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8 S-50PU1H5B/U-50PN1H8 Mode 2020 Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8 37.750.000 48.100.000 -22%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 Mode 2019 Điều hòa âm trần Panasonic 18.000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 25.400.000 33.800.000 -25%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 20.500Btu Inverter S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 Mode 2019 Điều hòa âm trần Panasonic 20.500Btu Inverter S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 31.350.000 40.000.000 -22%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 Mode 2019 Điều hòa âm trần Panasonic 24.000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 32.700.000 41.250.000 -21%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 Mode 2019 Điều hòa âm trần Panasonic 30.000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 35.750.000 44.900.000 -20%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo