Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTF25UV1V FTF25UV1V Mode 2020 Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTF25UV1V 7.150.000 9.500.000 -25%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTF35UV1V FTF35UV1V Mode 2020 Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTF35UV1V 9.250.000 12.200.000 -24%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8 N9WKH-8 Mode 2020 Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8 7.550.000 10.600.000 -29%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều N12WKH-8 N12WKH-8 Mode 2020 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12WKH-8 9.500.000 12.800.000 -26%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng LG APNQ48GT3E4 APNQ48GT3E4 Mode 2020 Điều hòa tủ đứng LG inverter 48000BTU APNQ48GT3E4 39.500.000 44.650.000 -12%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng LG inverter 36000BTU APNQ36GR5A4 APNQ36GR5A4 Mode 2020 Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU APNQ36GR5A4 35.650.000 39.800.000 -10%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU APNQ30GR5A4 APNQ30GR5A4 Mode 2020 Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU APNQ30GR5A4 28.350.000 32.600.000 -13%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A4 APNQ24GS1A4 Mode 2020 Điều hòa tủ đứng LG inverter 24000BTU APNQ24GS1A4 23.900.000 28.900.000 -17%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng Panasonic inverter 2 chiều 28000BTU E28NFQ E28NFQ Mode 2018 Điều hòa tủ đứng Panasonic 2 chiều inverter 28000BTU CU/CS-E28NFQ 37.300.000 39.600.000 -6%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 45000BTU C45FFH C45FFH Mode 2018 Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 45000BTU CU/CS-C45FFH 38.500.000 41.200.000 -7%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28000BTU C28FFH C28FFH Mode 2019 Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28000BTU CU/CS-C28FFH 29.200.000 31.200.000 -6%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 18000BTU C18FFH C18FFH Mode 2018 Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-C18FFH 20.300.000 23.100.000 -12%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48000BTU FC-48TL22 FC-48TL22 Mode 2019 Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48000BTU FC-48TL22 34.600.000 38.200.000 -9%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28000BTU FC-28TL22 FC-28TL22 Mode 2019 Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28000BTU FC-28TL22 20.750.000 25.300.000 -18%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Casper 2 chiều 50000BTU CH-50TL22 CH-50TL22 Mode 2019 Điều hòa âm trần Casper 2 chiều 50.000BTU CH-50TL22 37.750.000 37.900.000 -0%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Casper 2 chiều 36000BTU CH-36TL22 CH-36TL22 Mode 2019 Điều hòa âm trần Casper 2 chiều 36000BTU CH-36TL22 30.500.000 39.300.000 -22%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Casper 2 chiều 18000BTU CH-18TL22 CH-18TL22 Mode 2019 Điều hòa âm trần Casper 2 chiều 18000BTU CH-18TL22 20.200.000 22.300.000 -9%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 50000BTU CC-50TL22 CC-50TL22 Mode 2019 Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 50.000BTU CC-50TL22 35.850.000 47.800.000 -25%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời
Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 36000BTU CC-36TL22 CC-36TL22 Mode 2019 Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 36000BTU CC-36TL22 29.600.000 29.800.000 -1%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Bảo hành lắp đặt 12 tháng Hỗ trợ sản phẩm trọn đời